Turistična taksa Featured

Kaj je turistična taksa?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Na področju turizma in oddajanja sob turistom je bilo v zadnjih mesecih s strani države sprejetih veliko novosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, sobodajalcev, kmetov, skratka vseh, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.

Navodila za pravilno poslovanje so nazorno prikazana v dokumentu Knjiga gostov in turistična taksa - obveznosti gostitelja (v priponki).

Kam se nakazuje turistična taksa?

Turistična taksa se nakazuje do 30. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. Vplačilni račun Občine Jesenice za nakazilo turistične takse je:

SI56 0124 1441 3206 295, sklic na št.: 19 (8-mestna številka – vpišite vašo davčno št.)-07129-(7-mestna številka – zadnji dve številki sta 11, druge pa po želji – ne smejo biti črke, enačaji…). Ta zadnja 7-mestna številka ni obvezna.

Primer izpolnjenega obrazca UPN.

Višina turistične takse

Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk. V skladu z Zakonom ter Odlokom o turistični taksi v Občini Jesenice (Ur. list RS, št.: 43/05) je turistična taksa v občini Jesenice določena v višini 9 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke je določena v skladu z Zakonom Vlade RS.

Vlada RS je na 54. redni seji, ki je potekala aprila 2014, sprejela sklep o uskladitvi vredmosti točke turistične takse. Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra.

Vrednost turistične takse v občini Jesenice tako znaša 1,035 € (9 točk x 0,115 €). Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične takse lahko dobite Turistično informacijskem centru Jesenice, tel.: 586 31 78.

 

 

Office hours

  • May, June, September, December
  • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
  • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
  • July, August
  • Monday – Friday 09.00 – 12.30 and 13.00 -19.00
  • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
  • October, November, Januar, Februar, March, April
  • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
  • Saturday, Sunday closed