Aug 2018 21

Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Alpski Sloveniji

Turistična zveza Slovenije razpisuje 1. Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Alpski turistični regiji.

Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen iz dveh kategorij:

- Prehranski spominki

- Kuhinjski pripomočki

- Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo (pošljejo) na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 10. septembra 2018, do 10. ure.

              Vsakemu spominku mora biti priložena kuverta s podatki:

- ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka avtorja/izdelovalca

- kratek opis spominka upoštevajoč kriterije ocenjevanja

Prijavo za sodelovanje (v prilogi) pošljite na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasneje do 31.8.2018

Ocenjevanje bo potekalo 11. Septembra 2018 (lokacijo sporočimo po 31.8.2018)

Tričlanska komisija strokovnjakov bo izbrala prejemnike zlatega, srebrnega in bronastega priznanja. Poleg tega bo izbrala spominek iz vsake kategorije, ki ga bomo poslali na IGCAT, da ga lahko uporabi v promocijske namene oziroma uvrsti na mednarodno gastronomsko spominkarsko spletno stran.  Poleg tega bo potekal posvet o prejetih spominkih in usmeritvah za naslednje natečaje za preostale tri regije: Mediteranska, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana ( do leta 2021).

Uradna razglasitev rezultatov bo na Dnevih Slovenskega turizma v Portorožu 8. in 9. oktobra 2018, kjer bodo najbolje ocenjeni kulinarični in gastronomski spominki Alpske Slovenije obiskovalcem tudi na ogled.

Opredelitev makro destinacije Alpske Slovenije se nahaja na http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/12-12-2017-KONCNO_STRATEGIJA_TURIZEM_popravek_za_splet_9.10.2017.pdf  stran 141-143.

Read 754 times Last modified on Tuesday, 21 August 2018 15:45

Office hours

  • May, June, September, December
  • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
  • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
  • July, August
  • Monday – Friday 09.00 – 12.30 and 13.00 -19.00
  • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
  • October, November, Januar, Februar, March, April
  • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
  • Saturday, Sunday closed