Nov 2020 30

Javni razpis MGRT- Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Featured

Javni razpis MGRT: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

 

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

 

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je potekel.
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

 

Več informacij Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

 

Read 120 times

Office hours

 • May, June, September, December
 • Monday – Friday
  08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
 • Saturday
  10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
 • July, August
 • Monday – Friday
  09.00 – 12.30 and 13.00 -19.00
 • Saturday
  10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
 • October, November, Januar, Februar, March, April
 • Monday – Friday
  08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
 • Saturday, Sunday closed