Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, v okviru katerega bo na razpolago okvirno 150.000,00 evrov. Namen razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih. Na ta način jih želijo spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.   Na razpis lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen…
Spoštovani ponudniki turističnih storitev, na Slovenski turistični organizaciji aktivno pripravljajo vsebine za izvedbo letošnjih digitalnih kampanj. Vabljeni, da skladno z javnim pozivom za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva oddate različne paketne ponudbe z namenom promocije in prodaje turističnih storitev neposredno pri vas, ponudnikih.  Cilj promocijskih aktivnosti STO je dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda, posledično povečanje števila prihodov in nočitev domačih ter tujih turistov in večanje prihodkov v turizmu.   STO v letu 2021 načrtuje:  - izvedbo globalne digitalne kampanje na tujih trgih s kreativo MY WAY, v sledečih državah: Nemčija, Švica, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Poljska, Slovaška, Združeno kraljestvo, Francija, Belgija, Nizozemska, Rusija, Danska, Finska, Švedska, ZDA in Kanada. - nadaljevanje izvajanja vseslovenske komunikacijske kampanje »Zdaj je čas. Moja Slovenija.« na domačem trgu v sodelovanju z gospodarstvom, destinacijami, vplivnimi posamezniki, mediji in drugimi institucijami z namenom spodbujanja prebivalcev Slovenije, da dopustujejo doma in raziskujejo Slovenijo ter delijo svoja doživetja. Kampanja z enotno kreativo bo potekala na komunikacijskih kanalih STO in vseh partnerjev.  Turistične pakete je možno oddati celoten čas od 9. marca 2021 do 31.oktobra 2021. Po tem datumu turističnih paketov ne bo mogoče več oddati, bodo pa še vedno objavljeni na pristajalnih straneh na Slovenia.info. Predlagamo vam, da je veljavnost vnesenih ponudb do konca leta 2021 oziroma do konca…
  Obveščamo vas, da je bil dne 1.3.2021 na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2021, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija. Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni. Razpisana višina sredstev znaša 23.000,00 € Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice pri gospe Aleksandri  Orel (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).   Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 12. april 2021. Objava javnega razpisa: https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/21776-jr-turisticne-prireditve-2021  
Jesenice se predstavljajo na enem največjih svetovnih rudarskih sejmov: THE WORLD'S PREMIER MINERAL EXPLORATION & MINING CONVENTION (8. – 11. 3. 2021)   Evropska komisija je letos zakupila "virtualni paviljon" na enem izmed največjih svetovnih rudarskih sejmov PDAC 2021 (https://www.pdac.ca/convention), ki se ob normalnih okoliščinah odvija v Kanadi, letos pa med 8. in 11. marcem poteka povsem virtualno. Slovenija, kot članica Evropske unije predstavlja svojo rudarsko dediščino na paviljonu EU (Mining heritage in Slovenia). Poleg prestavitve turistične ponudbe občine Jesenice, ki je povezana z rudnikom Savske jame (Savske jame Fe mine), bo obiskovalcem spletnega sejma na ogled tudi film Gornjesavskega muzeja Jesenice The history of irion making and mining. Resnično ponosni, da smo del te zgodbe!   TIC Jesenice
V okviru poslovnega sodelovanja vas vabimo na dogodek »Trgovina na prostem – Jožefov sejem 2021«, ki bo od 19. do 21.3.2021 na Jesenicah na Stari Savi.   Več informacij na spletni strani.    
OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA   Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2021. Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in pospeševanje promocije turizma za območje občine Jesenice. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu.  To so predvsem: programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanjerazgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocvetličenjeipd.), programi razvoja in vzdrževanja javne turistične infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske, turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.), programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene, trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.), programi, ki razvijajo turistične proizvode občine Jesenice, programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov, delovanje turističnih društev. Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ter v spodaj…
Prvi letošnji webinar, namenjen avstrijskim turističnim agentom in organizatorjem potovanj, je potekal v torek, 23. februarja, s predstavitvijo Slovenije kot privlačne turistične destinacije in produktov aktivnih počitnic ter produkta mesta in kultura.   Zanimanje za webinar je bilo veliko, saj se je predstavitve udeležilo več kot 100 poslovnih partnerjev. V okviru dogodka je bilo veliko zanimanja za možnosti preživljanja aktivnega oddiha v naravi in priložnosti ponovnega trženja produktov zdravja in dobrega počutja.   Dogodka se je udeležila vodja predstavništva STO v Avstriji, Žana Marijan, za združenje Slovenia Outdoor je predstavitev ponudbe aktivnih doživetij izvedla Vesna Valentičnič.  Ponudbo aktivnega oddiha je dopolnila še Katja Cuder s predstavitvijo Julijskih Alp. V nadaljevanju sta Sanja M. Pellis iz Združenja zgodovinskih mest in Jasna Kejžar Hartman iz Turizma Škofja Loka predstavili tudi produkt mesta in kultura.   V obeh ekipah, tako v Julijskih Alpah, kot v Združenju zgodovinskih mest, je bila predstavljena turistična ponuda Jesenic.   Naslednji webinar na avstrijskem trgu bo potekal 1. aprila, namenjen pa bo predstavitvi produkta zdravje in dobro počutje, predstavitvi mesta Ljubljana in gastronomiji, osrednji promocijski tematiki slovenskega turizma v letu 2021 in v luči Slovenije kot nosilke naziva Evropska gastronomska regija 2021. (Vir: STO)
Z veseljem vas obveščamo, da smo se dogovorili o možnosti brezplačnega smučanja v Španovem vrhu.   Vsak dijak ali osnovnošolec, lahko prejme dve brezplačni vozovnici za smučišče Španov vrh pod pogojem: Prebivališče v Občini Jesenice, obisk Španovega vrha, vpis v vpisno knjigo, objava slike na fb profilu, ter »označitev slike »Zavod za šport Jesenice«   Akcijo so izpeljali na Zavodu za šport Jesenice v sodelovanju s Športnim centrom Španov vrh.   Program Zavoda za šport Jesenice sofinancira Občina Jesenice.   Dodatne informacije na telefonu: 051 685 240

* URADNE URE

 • Maj, junij, september, december
 • ponedeljek – petek
  08.00 - 12.30 in 13.00 -16.00
 • sobota
  10.00 – 12.30 in 13.00 -16.00
 • Julij, avgust
 • ponedeljek – petek
  09.00 – 12.30 in 13.00 -19.00
 • sobota
  10.00 – 12.30 in 13.00 -16.00
 • Oktober, november, januar, februar, marec, april
 • ponedeljek – petek
  08.00 - 12.30 in 13.00 -16.00
 • sobota, nedelja zaprto

Uredniki