Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

nov  2022 04

S prenovo postaje do bistvenih posodobitev

Prostorsko vprašanje je ena od najbolj pomembnih vprašanj ne le v občini Jesenice, ampak v vsaki lokalni skupnosti. V naši občini so prostorska vprašanja še posebej izrazita na dnu doline, torej sredi največjega naselja – Jesenic, ki so stisnjene med strme bregove Karavank in Mežakle in kjer je večina prostora zasedenega ali s stanovanjski mi objekti ali z drugi javno infrastrukturo (ceste, železniška postaja).

Skrbno načrtovanje prostora in izvajanje investicijsko zahtevnih (in razmeroma dragih) ukrepov je za celotno lokalno skupnost ključnega pomena. Ustrezno prostorsko načrtovanje in investiranje v posodobitve tako lahko bistveno pripomore k dvigu ravni kakovosti bivanja. In prav temu cilju smo sledili, ko smo se zadnji dve leti z državo in Slovenskimi železnicami (SŽ) dogovarjali o načrtovani celoviti prenovi železniške postaje.

Za Jesenice načrtovana prenova železniške postaje predstavlja – najbrž ne pretiravam, če zapišem – zgodovinsko priložnost za dvig ravni kakovosti bivanja.

Železniška postaja Jesenice je mejna postaja in za Slovenijo strateško pomembna. Iz tega dejstva izhaja ugotovitev, da se država ni pripravljena odreči večjemu delu tirov, kar pomeni, da bodo tiri tudi v prihodnje še naprej zasedali veliko prostora sredi mesta. Priložnosti za večje obnove in posodobitve železniške postaje v prihodnje najbrž ne bo in je bilo obdobje priprave načrtov za prenovo naša edina priložnost, da izpostavimo nekatera najbolj ključna (prostorska) vprašanja in uveljavimo interese lokalne skupnosti.

Železniška postaja predstavlja oviro v prostoru – v mestu in onemogoča oziroma otežuje povezave med južnim in severnim delom mesta, hkrati zasedajo tiri veliko prostora, kar lokalni skupnosti onemogoča urejanje večjih površin za javno rabo (za športna in otroška igrišča, parkirišča, ipd.). Na to, torej, da mesto rabi več prostora, smo pripravljavce načrtov opozarjali ves čas.

Največji del investicije sicer predstavlja celovita obnova tirnih, signalnovarnostnih in drugih naprav potrebnih za opravljanje železniškega prometa. Smo pa zelo zadovoljni, da smo uspeli načrtovalce prepričati, da bo ob prenovi treba izvesti tudi nekatere nujne ukrepe za izboljšanje življenja v mestu. Tako se v sklopu prenove železniške postaje tudi zaradi pričakovanega povečanja prevoza potnikov z vlaki obeta ureditev novih parkirnih površin (pod avtobusno postajo nasproti Gimnazije in pri Islamskem centru na Skladiščni ulici Podmežaklo ter na območju pri Integralu), kar skupaj pomeni okoli 120 novih parkirnih mest. Za Jesenice je to zelo pomembna pridobitev, saj je parkirnih površin (zaradi prostorskih omejitev in zaradi slabe, pregoste gradnje večstanovanjskih objektov pred desetletji) premalo.

Mimogrede: Občina je letos od Gorenjske banke po dolgih letih le uspela odkupiti del zemljišča (parkirišča za Gorenjsko banko) in na ta način zaokrožiti lastništvo tega zemljišča. To Občini omogoča načrtovanje in gradnjo nove garažne hiše, kar bo prav tako bistveno pripomoglo k zmanjševanju pritiska mirujočega prometa (parkiranih avtomobilov) na prostor in dvig ravni kakovosti bivanja.

Za življenje v mestu bosta zelo pomembna tudi dva nova podhoda pod železniško postajo. Predvideno je podaljšanje obstoječega podhoda na železniški postaji do načrtovanega novega parkirišča (na Skladiščni cesti), predvidena je še gradnja novega podhoda pod tiri pri stolpnici na Cesti revolucije 2b na Plavžu.

Prav tako zelo pomembno je tudi, da so načrtovalci v sklopu prizadevanj Občine Jesenice za krepitev trajnostne mobilnosti v posodobitev železniške postaje vključili tudi oživitev železniške proge na trasi nekdanje proge od glavne železniške postaje do novega postajališča Hrušica (in z novim postajališčem tudi pri Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin).

Pripravljamo se tudi na načrtovano celovito prenova objekta železniške postaje. Že prihodnje leto naj bi se uredila avla železniške postaje in pomembno je, da se bodo v tem okviru uredile tudi javne sanitarije, ki jih sredi mesta pogrešamo že dlje časa.

S prenovo železniške postaje Jesenice (tako tirov kot tudi objekta) se obetajo bistvene posodobitve in dvig ravni kakovosti bivanja. Tega se lahko veselimo.

Prebrano 1109 krat Nazadnje urejano na petek, 04 november 2022 12:05

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...