Zakopi Vir: Foto Vidmar

Največje naravno bogastvo Mežakle predstavlja gozd. Prevladuje slovenski alpski bukov gozd, v podrasti pa je največ trilistne vetrnice (združba Anemono triofilae–Fagetum). V preteklosti so za potrebe železarstva in oglarjenja bukev posekali, zato se je na drugotno zakisanih tleh razvil smrekov gozd z golim lepenom (združba Adenstylo glabrae–Piceetum).

V času narodnoosvobodilnega boja (1941–1945) so na Mežakli potekali številni boji med nemškim okupatorjem in partizani. Po različnih sabotažnih akcijah partizanov v dolini je nemška vojska izvajala povračilne ukrepe. Med drugim so septembra 1941 požgali Luckmanovo kočo, ki je stala na območju Zakopov. Ostanke desk in ogrodja požgane koče so partizani decembra 1942 uporabili pri izgradnji bolnice – skromnega zavetišča nedaleč stran, ki je služilo oskrbi ranjencev. Na Zakopih je v spomin na te dogodke ohranjeno spominsko obeležje na naravni skali.

 

URADNE URE

 • Maj, junij, september, december
 • ponedeljek – petek
  08.00 - 12.30 in 13.00 -16.00
 • sobota
  10.00 – 12.30 in 13.00 -16.00
 • Julij, avgust
 • ponedeljek – petek
  09.00 – 12.30 in 13.00 -19.00
 • sobota
  10.00 – 12.30 in 13.00 -16.00
 • Oktober, november, januar, februar, marec, april
 • ponedeljek – petek
  08.00 - 12.30 in 13.00 -16.00
 • sobota, nedelja zaprto

Uredniki